Forced Nightmare (1992) ผีเดินสาย ย้ายมาทำทัวร์

Forced Nightmare (1992) ผีเดินสาย ย้ายมาทำทัวร์
ปี 1992 15+ 01 ชม. 40 นาที HD IMDB: 5.9
เรื่องย่อ

จิตแพทย์หญิงจากแผ่นดินใหญ่เพื่อไปฮ่องกง ระหว่างทางรถบัสของเธอชนกันฆ่าทุกคนบนเรือยกเว้นเธอ จากนั้นเธอก็ขอความช่วยเหลือจากนักบวชเต๋าที่มีชื่อเสียงเพื่อให้คนตายกลับไปพักผ่อน

LOADING
ค้นหา