the hunt(2020)จับ ฆ่า ล่าโหด

the hunt(2020)จับ ฆ่า ล่าโหด
ปี 2020 18+ 01 ชม. 30 นาที HD IMDB: 6.5
เรื่องย่อ

คนแปลกหน้า 12 คน ตื่นขึ้นมาปราศจากความทรงจำ พวกเขาถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นเกมกีฬาล่ามนุษย์ของเหล่าชนชั้นสูง แต่แผนการกลับหยุดชะงัก เพราะคริสตัล
หนึ่งในผู้ถูกล่า รู้จักเกมของเหล่านักล่าเป็นอย่างดี เธอจึงพลิกเกมและออกตามล่าเสียเอง

LOADING
ค้นหา